Våra projekt
Under uppbyggnad

Här kommer det att finnas att finnas bilder på våra projekt.
Bilder från våra olika projekt finns på våra sociala medier, följ oss gärna på Facebook och Instagram.
Ni hittar länkarna längre ner på våran sida.

Gävle

Våra pågående jobb


våra avslutade jobb
 • Karstamsvägen, Hagaström (Omläggning plattyta)
 • Rimfrostgatan (Asfaltsjustering)
 • Liegatan (Justering stentrappa efter marksättning)
 • Andersberg (Plattyta)
 • Bomhus (Plattyta)
 • Bomhus (Omläggning plattyta)
 • Södra Järvstavägen (Ny dränering, fuktisolering)
 • Grankottsvägen, Hagaström (Ny dränering, fuktisolering, fuktåtgärd i källare)
 • Rimfrostgatan (Ny dränering, fuktisolering)
 • Liegatan (Ny dränering, fuktioslering)
 • Karstamsvägen, Hagaström (Åtgärd sättningar efter vattenskada i garage, ny gjuten platta)

Sandviken

Våra pågående jobb

våra avslutade jobb

 • Vattensorken, Hedgrind (yttre miljöarbeten med sandstrand, badhytter m.m)
 • Högbovägen (Schakt och gjutning av pool, gjutning av poolhusmatta, anläggning 24 m L-stödmur)
 • Ynglingagatan (schakt och anläggning av asfalt garageinfart samt del av infart med gräsarmering)
 • Parkvägen
 • Storgatan (Reinvestering fjärrvärme)(schakt för fjärrvärme)
 • Lillängsvägen
 • Rossnäs (husplatta och garageplatta)
 • Rökebo (justering sättning av golv, ny entretrappa, muddring)
 • Stensätra (Mur, grönytor, justerad nedfart)
 • Säljan (markplatta för utbyggnad)
 • Vattensorken, Hedgrind (Omdränering, fuktisolering, stenarbeten med granit)
 • Hästtransport (rust av hästtransport)
 • Odengatan (demontering av motorgrindar)
 • Lärkvägen (Installation av mellanvägg och innedörr som rumsavskiljare)
 • Ugglevägen (ny dränering, fuktisolering, asfaltering av garageinfart, anslutning av backventil på avlopp)
 • Sandstensvägen (ny dränering samt fuktisolering)
 • Soldatvägen (platta för carport, stensättning)
 • Allévägen (fuktisolering)
 • Ljungvägen (Fuktsanering källare, omdränering, fuktioslering, rivning garage)
 • Ljungvägen (omdränering, fuktisolering)
 • Ristbacksvägen (ny dränering, fuktisolering)
 • Högtorpsvägen (ny dränering, gjutning av stensatt källarvägg, fuktisolering)
 • Mullervägen (platta på mark för industrifastighet)
 • Karlavägen (Ny dränering, rivning altan, fuktisolering)
 • Klövergatan (Ny dränering, fuktisolering)
 • Klövergatan (Ny garageinfart)
 • Mossvägen (asfaltsyta infart, mur, trappa och staket)
 • Soldatvägen (omdränering, fuktisolering)
 • Ynglingagatan (Byte serviceleding vatten och avlopp)
 • Ynglingagatan (anläggning av garageinfart med plattor)
 • Parkvägen (ny avloppsledning till hus)

Järbo

våra pågående jobbvåra avslutade jobb

 • Kungsforvägen (altanbygge)
 • Kungsforsvägen (omklädning av hus)
 • Kalvmarksvägen (Installation av markbädd på burk och vatten & spillvattenledningar)
 • Norrbyvägen (Installation av markbädd på burk och vatten & spillvattenledningar inomhus)
 • Mårtasvägen (plattyta)
 • Kungsforsvägen (Nytt badrum samt 3 st ytterdörrar)
 • Kungsforsvägen (Dränering samt fuktisolering källargrund)
 • Gullheden  (Dränering samt fuktisolering källargrund)

Hofors

våra pågående jobb


våra avslutade jobb
 • Berggatan
 • Backvägen
 • Robertsholm
 • Silverdalen
 • Hofors kommun (nya skyltar)
 • BRF Svalan (ny parkeringsplats)
 • Regnbågen, Lillåskolan (Yttre miljö, lek och dagis)
 • Brogatan (garageplatta)

Valbo

våra pågående jobb
 • Inga pågående jobb

våra avslutade jobb
 • Tröskverksvägen (omdränering, fuktisolering)
 • Tröskverksvägen (uppbyggnad av riven altan)
 • Spikåsvägen (Ny dränering, fuktisolering)

Övriga orter

våra pågeånde jobb


våra avslutade jobb

 • Axmarstig, Axmarbruk (Installation av vitvaror samt värmeisolering krypgrund)
 • Tallbacken, Årsunda (Omdränering samt fuktisolering av källargrund)
 • Långsjö station, Falun (Friggebod samt fönsterbyte)
 • Lindängsvägen, Skutskär (omdränering, fuktioslering samt ny serviceledning vatten och avlopp)
 • Åkerslundsvägen, Årsunda (Fuktisolering samt dränering, Installation av slampumpstation)
 • Torsåker (minireningsverk)
 • Åbergsströmmen, Ockelbo (anläggning av minireningsverk, dikningar samt dränering av torpargrund)
 • Axmarstig, Axmarbruk (Anläggning av minireningsverk)
 • Hedkarbyvägen, Årsunda (Ny modulmarkbädd)
 • Hallonstigen, Gårdskär (Åtgärd trasig trumma för dränvatten)
 • Myrvägen, Gårdskär (omdränering, fuktisolering)
 • Hällhammarsvägen, Kungsgården (Anläggning av markbädd på burk)