Murar

En mur är ett byggnadsverk eller en byggnadsdetalj, vanligen av staplade stenar eller tegel eller en gjuten massa som betong, eller en kombination av dessa, avsett som försvar eller avgränsning samt gränsmarkering. För att öka en stenuppbyggd murs täthet och styrka kan stenarna förenas med murbruk, betong och armeringsjärn. Beroende på vilken stentyp man använder.