Minireningsverk

Här sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt. Den vanligaste varianten är slamavskiljning, kemisk fällning och biologisk nedbrytning.

Förenklat kan man säga att de flesta minireningsverk fungerar som stora avloppsreningsverk men i mindre skala. Det finns också paketreningsverk med passiva filter. Ett gemensamt drag är att de är förtillverkade kompakta anläggningar.


Kontakta oss för en offert
Vi värnar om vår natur och miljö, därför faller valet på 4evergreen, kemfritt.se, som är helt rent från tillsatta kemikalier, och ett självklart val för oss på GMB.
Här nedan kan ni ladda ner en broschyr om minireningsverk