Grundisolering

Grundisolering

För att inte fukten ska tränga in mot husgrunden finns det olika sätt att skydda den på. Antingen använder man en så kallad Platonmatta, vilken gör att väggen kan luftas och att inträngande fukt då torkar ut eller ett annat alternativ är dränerande isoleringsskivor som finns av olika fabrikat.
Vi använder isodränskivor.

Vad är isodrän?
Isodrän är ett isoler- och dräneringsmaterial som ofta används till platta på mark. Materialet köps vanligtvis i skivor som enkelt läggs ut under husgrunden. Skivorna är fuktskyddade och bevarar värmen i byggnadsmaterialet, vilket säkerställer en torr och säker konstruktion.

Isodränskivor är tillverkade av små cellplastkulor som sitter fastlimmade i varandra med asfaltslim. Det gör isodrän mycket värmebevarande samtidigt som skivornas vikt är låg. Det är alltså enkelt att arbeta med isodrän. Standardskivorna har en isodräntjocklek på 65 – 100 millimeter och har olika egenskaper beroende på typ av isodrän. Förutom skivor kan du även köpa isodrän som filterdukar. De används till dränering.

Något som gör isodränskivor praktiska är att de både har isolerande och kapillärbrytande egenskaper, med andra ord skivorna suger inte upp någon fukt utan transporterar det vidare ner i marken. Isodränets isolerande egenskaper gör att husets yttre skal hålls varmare än temperaturen utomhus. Vid nybyggnationer använder man ofta isodrän för platta på mark. Man lägger då ut skivorna under betongsulan. Det fungerar även bra att använda isodrän för krypgrund eftersom isolermaterialet möjliggör uttorkning av material både uppåt och nedåt (mot marken). En sammanfattning av isodränets egenskaper:

  • Dränerande
  • Uttorkande
  • Värmeisolerande
  • Kapillärbrytande