Betongplatta

Platta på mark

är en relativt enkel grundläggning med en betongkonstruktion direkt på mark utan underliggande utrymme. Platta på mark är en mycket vanlig konstruktion i varmare klimat där det inte finns risk för tjälhävning och där termiter förekommer som kan angripa bjälklag av trä. I Sverige förekommer platta på mark till småhus och kommersiella byggnader samt inom industri och jordbruk

Principen med platta på mark är en helgjuten betongplatta som är isolerad på undersidan med en cellplast eller en mineralull. Numer finns det L-formade kantelement som underlättar arbetet, eftersom de fungerar både som isolering och gjutform.

Kontakta oss för en offert